Çağrı Merkezi Bütünsel Operasyonel

Çağrı Merkezi Bütünsel Operasyonel “Health Check”

Çağrı merkezlerinin vermekte olduğu hizmetleri objektif olarak değerlendiriyoruz; darboğazlarının tespit edilmesini, verilerin detaylı olarak analiz edilmesini sağlıyoruz ve gelişim alanlarını tespit ediyoruz.Mevcut durum değerlendirmesi yaparken şu kalemleri ele alıyoruz:

Program sonunda:

  • “Gelişme ve iyileştirme, fırsat ve alternatiflerini sorgulama” gözlüğü ile olayları ele alıyoruz.
  • Mevcut durumdaki uygulamaları objektif bir biçimde konu başlıkları bazında sunuyoruz.
  • Raporda güçlü yönler ve olumlu uygulamalardan ziyade, gelişme ve iyileştirme fırsatlarının temelini oluşturabilecek gözlemlere yer veriyoruz.
  • Elde edilen detayları özetliyoruz, gelişme ve iyileştirme fırsatlarını vurguluyoruz.
  • Öne çıkan fırsatları etki ve efor matrisinde değerlendirerek hangi aksiyonların hızlı alınabileceğini hangilerinin etkilerinin daha fazla olabileceğini gösteriyoruz.