Gelir Artırma ve Geri Kazanım Teknikleri

Gelir Artırma ve Geri Kazanım Teknikleri

Gelir yönetimine dair gerçekçi hedefler belirlemek, mevcut müşterileri elde tutmak ve gelen çağrılarda yeni fırsatlar yaratmak mümkün.

Gelir Artırma Teknikleri danışmanlık programı, ikna, satış ve tahsilat akışlarının olması gereken süreçlerle gerçekleşmesine yönelik geliştirildi. Script’lerin yeniden değerlendirilmesi ve revizyonuyla birlikte satış yetkinliklerini geliştirmek mümkün oluyor. Bu programla, itirazları ele almak artık karmaşık bir süreç olmaktan çıkıyor. Belirlenmiş yeni yöntemle birlikte performans ve prim sistemleri de optimum hale getiriliyor.

Programa başlarken öncelikle, gelen çağrılardaki satış ve ikna fırsatları ile upsell /cross-sell imkanlarını ortaya çıkarıyoruz. Fırsatların değerlendirilme başarısını tespit ediyoruz. Telefonla satış, telefonla ikna, iptalden vazgeçirme ve tahsilat gibi konu başlıklarındaki tüm arama türlerini inceliyoruz. Mevcut durumdaki script’leri, süreç ve iş akışlarını, müşterilere sunulan teklifleri değerlendiriyoruz. Gelir yönetimine dair hedefleri ve prim sistemini, hedef gerçekleştirme başarısını analiz ediyoruz. Çalışanların gelir yaratmadaki becerisinin ölçülmesi için “gelir odaklılık” testi (revenue management readiness test) uyguluyoruz. Performans takip metodolojisini ve raporları inceliyoruz. İnceleme sonucunda, çalışan kaynağının hedeflere ulaşma başarısının nitel ve nicel analizini yapıyoruz.

Program sonunda:

  • İkna, satış veya tahsilat akışlarının süreç diyagramlarını çiziyoruz.
  • En sık karşılaşılan itirazları ele almak için kuruma özel itirazları yanıtlama cümleleriyle en iyi sonucu verecek metinleri yeniden yazarak script’leri revize ediyoruz.
  • Gelir getirmek/artırmak için çalışan bireyler ve yönetim seviyesi için performans sistemini revize ediyoruz ya da baştan yazıyoruz.
  • Kurumun gerçeklerini de dikkate alarak, en uygun prim modelini öneriyoruz.
  • Tüm önerilerin “etki seviyesi” (düşük – orta – yüksek) ve “yaşama geçirme hızı” (yavaş – orta – hızlı) matrisine yerleştirildiği bir sunum hazırlıyoruz.