Çağrı Merkezinde Verimlilik Yönetimi
Çağrı Merkezinde Verimlilik Yönetimi
Çağrı merkezi yönetimindeki kuralların ve prensiplerin yönetimin her kademesindeki tüm çalışanlar tarafından doğru ve bütünsel olarak anlaşılması gerekiyor. Bu, verimliliğin artmasında ve rekabetçilikte önemli bir avantaj kazandırıyor.

UNIQ olarak, Çağrı Merkezinde Verimlilik Yönetimi eğitimimizle yöneticilere, Çağrı Merkezi temel dinamikleri ve kavramları, iş gücü/iş yükü hesaplama biçimleri, temel performans göstergeleri, kaliteli ve verimli çağrı yönetimi konularında gerekli bilgileri sunuyoruz.
Çağrı Merkezinde Verimlilik Yönetimi Eğitimi (2 gün)
MODÜL 1
 • Çağrı Merkezinin 3 temel kuralı
 • Kuyruk psikolojisi
 • Tanımların ve kavramların doğru kullanımı
MODÜL 2
 • Verimlilik ve maliyet tanımları
 • Verimlilik formülleri ve kullanım alanları
 • İşlem ve birim başı maliyetler?
 • Örnek şablonlar
MODÜL 3Verimliliği etkileyen 8 unsur:
 1. Doğru hedef seçimi
 2. Geleceği doğru tahminleme (Forecasting)  
 3. İş gücü planlama
 4. Büyük - Küçük gruplar, Yetenek yönetimi
 5. Shrinkage / Doğru kaynak planlaması
 6. Süreç yönetimi ve optimizasyon
 7. Performans yönetimi ve KPI takibi
 8. Doğru teknoloji yönetimi
Çağrı Merkezinde Verimlilik Yönetimi