IVR Yeniden Tasarımı

IVR Yeniden Tasarımı

Hedeflere uygun şekilde tasarlanmış ve optimize edilmiş bir IVR (İnteraktif Sesli Yanıt) hizmeti, markaların ve ürünlerin doğru ve istenen şekilde temsil edilmesinde büyük önem taşıyor. Bu alanda net, anlaşılır bir dil oluşturmak ve kullanım kolaylığı sağlamak, müşterinin zamanına saygı gösterildiğini ifade ediyor ve müşteri deneyimine olumlu katkılar sunuyor.  

UNIQ olarak, çağrı akışları ve self servis yetkinlikleri merkeze alarak IVR’ın optimizasyonu için değerlendirmeler ve önerilerde bulunuyoruz. Kurumların IVR hizmetlerinin yeniden tasarımını ve optimizasyonunu gerçekleştiriyoruz. Ayrıca, kullanımda olan teknolojilerin ve süreçlerin kapsamlı değerlendirmesini de yaparak gerektiğinde yeni teknolojilerin tanımlanması için öneriler sunuyoruz.

Program sonunda:

  • Müşterileri ihtiyaçlarına odaklanmanıza ve bu ihtiyaçları karşılayan bir müşteri deneyimi sağlamanıza hizmet ediyoruz.
  • Daha iyi bir müşteri deneyimi ile müşteri bağlılığını güçlendirmenizi sağlıyoruz.
  • Olumlu müşteri geri dönüşlerine bağlı olarak gelirleri artan bir yapıya kavuşmanızı hızlandırıyoruz.
  • Süreçlerinizin daha verimli işlemesini sağlıyoruz.
  • Operasyonel verimlilik yanında tasarruf alternatifleri oluşturmanıza katkı sunuyoruz.
  • Yeni satış fırsatları geliştirilmesine imkân tanıyoruz.