Çalışan Bağlılığı ve Motivasyonu

Çalışan Bağlılığı ve Motivasyonu

Kurumların çalışanları, Müşteri Memnuniyeti yaratan temel unsurların başında geliyor. Çalışanların gelişimi için uygulanan yaklaşımlar sürdürülebilir başarı yaratmakta yetersiz kalabiliyor.

Çalışan Bağlılığı ve Motivasyonu Danışmanlık programıyla çalışan odaklı İK politikaları yaratılmasını sağlıyoruz. Müşteri memnuniyetini artırmakta kritik rol oynayan çalışan programları belirliyoruz. Bu sayede çalışanlara yapılan yatırımın iş sonuçlarına olan etkisini ölçümleyebilme imkânı sunuyoruz.

Programa başlarken mevcut durumdaki insan kaynakları ve politikalarını Çalışan Değeri, Çalışma Ortamı, Başarı Olgusu, Eğitim İmkanları, Verimlilik Algısı ve Yetki Dağılımı başlıklarında detaylı olarak inceliyoruz. Çalışan bağlılığını olumsuz etkileyen unsurları ve turnover yaratan konuları tespit ediyoruz. Çalışanların müşteri memnuniyeti yaratmadaki becerisinin ölçümlendiği “müşteri odaklılık” testi sonuçlarıyla süreçlerinizi ve iş birimlerini karşılaştırıyoruz. İhtiyaca özel sonuçlar üretirken müşteri memnuniyeti ve çalışan ekseninde şirketinizin ihtiyaç duyduğu eğitim ve gelişim fırsatlarını belirliyoruz.

Program sonunda:

  • İnsan Kaynakları süreçlerini çalışan odaklı ve uygulanabilir modellerle destekliyoruz.
  • Oryantasyon, iş başı ve tazeleme (refreshment), eğitim akışlarını ve gerekli programları belirliyoruz.
  • Çalışan memnuniyeti ve Müşteri odaklılık testi sonuçlarına göre insan kaynağı başlığında yapılması gereken nitel ve nicel önerileri derliyoruz.
  • Tüm önerilerin “etki seviyesi” (düşük – orta – yüksek) ve “hayata geçirme hızı” (yavaş – orta – hızlı) matrisine yerleştirildiği bir sunum hazırlıyoruz.