RFP Oluşturma / İş Ortağı Seçimi ve Yönetimi

RFP Oluşturma / İş Ortağı Seçimi ve Yönetimi

Çağrı Merkezlerinden hizmet sunulması gereken binlerce çağrı, satış yapılması gerekli binlerce son kullanıcı ve yanıt bekleyen birçok e-mail büyük iş yükleri oluşturuyor. Doğru bir outsource kararı vererek ilk seferde doğru seçim yapmak, kurumların en değerli varlığı olan müşterileri elde tutabilmek ve markaya/ürüne duyulan sadakati geliştirmek için kritik önem taşıyor.

Program sonunda:

  • İhaleye davet dokümanının (RFP) yazılmasını,
  • RFP yanıtlarının toplanması ve analiz edilmesini,
  • Yüklenici adaylarla toplantılar yapılarak içeriğin birlikte şekillendirilmesini ve en iyi modelin çıkarılmasını,
  • Yüklenici seçiminin yapılmasını,
  • Yükleniciye ilgili yapılacak sözleşmenin yazılmasını,
  • Sözleşmeyle ilgili işin içeriği gibi konularda müzakere aşamasında destek sunulmasını sağlıyoruz.