UNIQ Kalite Değerlendirme: K.A.S Programı

UNIQ Kalite Değerlendirme: K.A.S Programı

Kalite değerlendirmeye yönelik programlar, ekiplerin çağrı kalitesi performansı paralelinde gelişim ihtiyaçlarını somut verilerle ortaya çıkarıyor. Bu nedenle kurum performansını yukarı taşıma hedefine yüksek bir katma değer sunuyor.

K.A.S. (Kontrol, Analiz, Sonuç) programımızda ekiplerin çağrı kalitesi performansını ölçüyoruz ve gelişim ihtiyaçlarını somut verilerle ortaya çıkarıyoruz. Bu çalışmada, kurumun iş sonuçlarını ve çalışanların yetkinliklerini UNIQ’e özel yöntemlerle ölçtükten sonra ölçüm sonuçlarını farklı analizlerle yönetime sunuyoruz. Böylece çalışanların gelişim alanlarını tespit ederek iş sonuçlarında kurumun performansını artırıyoruz.

Mevcut durum değerlendirmesi yaparken şu kalemleri ele alıyoruz:
 


Programda sunduğumuz raporlar:

 
  • Bölüm/Birim Bazlı Değerlendirme Raporu
  • Kişi Bazlı Değerlendirme Raporu
  • Kriter Bazlı Değerlendirme Raporu
  • Tarih Bazlı Değerlendirme Raporu
  • Bir Önceki Periyoda İstinaden Karşılaştırmalı Değerlendirme Raporu