Performans Yönetimi ve Hedef Sistemi

Performans Yönetimi ve Hedef Sistemi

Kurumları doğru yönetebilmek için, doğru hedefler belirlemek, hedeflerin herkes tarafından özümsenmesini sağlamak, çalışanların doğru bir sistemle değerlendirilip ödüllendirilmesi öncelikli konular olarak öne çıkıyor.

Performans Yönetimi ve Hedef Sistemi Danışmanlık programında yapılan işlere uygun hedef kartları belirliyoruz. Bunlara bağlı olarak prim sistemleri uyguluyoruz, performansın kolay takip edilebilmesi için rapor formatlarını hazırlıyoruz.

 Öncelikle 6 başlıkta tüm hedefleri inceliyoruz ve eksikleri belirliyoruz.
 


Histogramlar ile tüm kriterlere ait hedef gerçekleştirme başarısını inceliyoruz. Mevcut durumdaki raporların analizini yapıyoruz. Hedef gerçekleştirme durumlarında bunun ana nedenlerini belirliyoruz.

Program sonunda:

  • Yapılan işlere uygun hedef kartlarını belirleyip buna bağlı performans sistemini tüm seviyeler için kurguladıktan sonra, bunlara uygun ağırlık ve skalalar öneriyoruz.
  • Farklı seviyelerin takip etmesi gereken KPI’ları belirliyor, farklı birimler bazında prim sistemleri oluşturuyoruz.
  • Hedef gerçekleştirmede yaşanan darboğazlarla ilgili temel durumları ve bunlara yönelik çözümleri de sunuyoruz.
  • Ayrıca, aylık, günlük ve gerçek zamanlı performans takibi için rapor formatları oluşturup bunların nasıl kullanılacağını aktarıyoruz.
  • Tüm önerilerin “etki seviyesi” (düşük – orta – yüksek) ve “yaşama geçirme hızı” (yavaş – orta – hızlı) matrisine yerleştirildiği bir sunumla programı tamamlıyoruz.